A WEBOLDAL HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Ezen az oldalon (és az itt hivatkozott dokumentumokban) elolvashatja, hogy vendégként vagy regisztrált felhasználóként milyen feltételekkel használhatja a www.enercon-industries.hu/címen elérhető weboldalunkat. Kérjük, hogy mielőtt elkezdi használni weboldalunkat, olvassa át alaposan ezeket a használati feltételeket. Weboldalunk használatával jelzi felénk, hogy ezeket a használati feltételeket elfogadja, és beleegyezik abba, hogy betartsa őket. Amennyiben a jelen használati feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja weboldalunkat.

RÓLUNK

A www.enercon-industries.hu/ weboldalt az Enercon Industries Limited („Mi”) üzemelteti. Angliában és Walesben a 02733053 cégjegyzékszám alatt bejegyzett cég vagyunk, székhelyünk a 64 Edison Road, Rabans Lane, Aylesbury, Bucks, HP19 8UX cím alatt található. Zártkörűen működő részvénytársaság (limited company) vagyunk.

WEBOLDALUNK ELÉRÉSE

Weboldalunk elérése időszakosan engedélyezett, továbbá fenntartjuk a jogot arra, hogy a weboldalunkon nyújtott szolgáltatást külön értesítés nélkül visszavonjuk vagy megváltoztassuk (lásd alább). Semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, ha bármely okból, bármely időpontban vagy bármilyen időtartamig weboldalunk nem elérhető.

Bizonyos időközönként weboldalunk bizonyos részeihez vagy egészéhez korlátozhatjuk a hozzáférést regisztrált felhasználóink számára.

Amennyiben Ön biztonsági folyamataink részeként felhasználói azonosító kódot, jelszót vagy bármilyen más információt választ vagy kap, ezt az információt kezelje bizalmasan, és ne adja tovább harmadik félnek. Jogunkban áll bármilyen, Ön által választott vagy általunk adott felhasználói azonosító kódot vagy jelszót bármikor letiltani, ha úgy látjuk, hogy Ön a jelen használati feltételek bármelyikét nem tartotta be.

Az Ön felelőssége megtenni minden, a weboldalunkhozzáférésnek biztosításához szükséges intézkedést.  Továbbá Ön felel azért, hogy minden személy, aki a weboldalunkat az Ön internetkapcsolatán keresztül éri el, ismerje és betartsa a jelen feltételeket.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A weboldalunkon megjelenő szellemi tulajdonokra vonatkozó tulajdonjogok és a weboldalunkon közzétett tartalmak tulajdonosai, illetve engedélybirtokosai mi vagyunk. Ezeket a munkákat világszerte szerzői tulajdonjogi törvények és szerződések védik.  Minden ilyen jogot fenntartunk.

Saját használatra a weboldalunk bármely oldaláról kinyomtathat egy másolatot vagy letölthet róla kivonatokat, és saját cégén belül felhívhatja mások figyelmét is a weboldalunkon közzétett tartalmakra.

A tartalmak papírra nyomtatott vagy letöltött digitális másolatait semmilyen módon nem változtathatja meg, és a hozzájuk tartozó kísérőszöveg nélkül önmagában semmilyen illusztrációt, fotót, videót vagy hanganyagot nem használhat.

Minden esetben fel kell tüntetni, hogy a weboldalunkon megjelenő tartalmak szerzői mi vagyunk (vagy a tartalom létrehozásához hozzájáruló egyéb, megjelölt személy).

Kereskedelmi célra a weboldalunkon megjelenő tartalmakat sem részben, sem egészben nem használhatja engedély nélkül.

Ha Ön a jelen használati feltételek megszegésével nyomtatja ki, másolja le vagy tölti le weboldalunk bármely részét, ezzel a weboldalunk használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik, és a döntésünktől függően vissza kell szolgáltatnia vagy meg kell semmisítenie a tartalmak Ön által készített összes másolatát.

A KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK MEGBÍZHATÓSÁGA

A weboldalunkon közzétett magyarázatok és egyéb tartalmak nem abból a célból készültek, hogy tanácsadást nyújtsanak. Ezért nem vállalunk semmilyen anyagi és egyéb jellegű felelősséget azért, ha ezekben a tartalmakban honlapunk bármely látogatója, illetve azoknak bármely részéről bármilyen más úton tudomást szerző személy megbízik.

WEBOLDALUNK RENDSZERESEN VÁLTOZIK

Weboldalunkat rendszeresen kívánjuk frissíteni, ezért a tartalmát bármikor módosíthatjuk. Ha szükségessé válik, a weboldalunkhoz való hozzáférést felfüggeszthetjük vagy határozatlan időtartamra zárolhatjuk. Bármikor előfordulhat, hogy weboldalunkon megjelenő tartalmak bármelyike elavul, és nem kötelességünk, hogy ezen tartalmakat frissítsük.

FELELŐSSÉGÜNK

A weboldalunkon megjelenő tartalmak pontosságáért nem tudunk semmiféle garanciát vállalni. Mi, vállalati csoportunk más tagjai és a velünk üzleti kapcsolatban álló harmadik felek a jogszabályok által biztosított mértékig ezennel kifejezetten kizárunk:

  • Minden feltételt, garanciát vagy más előírást, melyek egyébként jogszabály, a szokásjog vagy a méltányossági jog lehetővé tenne.
  • Minden felelősséget azzal kapcsolatban, ha bármely felhasználót közvetlen, közvetett vagy következményes veszteség vagy kár ér a weboldalunk, a hozzá kapcsolódó weboldalak vagy a rajta közzétett tartalmak használatához köthetően, abból kifolyólag, vagy azért, mert nem tudta használni ezeket, ideértve korlátozás nélkül a következőkre vonatkozó felelősséget:
  • jövedelem- vagy bevételkiesés;
  • elvesztett üzleti lehetőség;
  • nyereségkiesés vagy szerződésektől való elesés;
  • előre várt megtakarítások kiesése;
  • adatveszteség;
  • üzleti jó hírnév elvesztése;
  • menedzsment- vagy munkaidő-kiesés; és

Bármilyen egyéb veszteség vagy kár, melyet jogellenesen (ideértve a gondatlanságot is), szerződésszegéssel vagy egyéb módon okoztak, még akkor is, ha az előrelátható volt, amennyiben ez a körülmény nem akadályozza az Ön materiális javait ért vagy bármely más, a fenti kategóriák által nem kizárt közvetlen anyagi veszteséghez köthető követeléseket.

Ez nem érinti a mi gondatlanságunkból eredő halálesetért vagy személyi sérülésért vállalt felelősségünket, sem pedig az alapvető kérdésekre vonatkozó csalárd hamis vagy hamis állításokért vállalt felelősségünket, amely a vonatkozó törvények alapján nem korlátozható és nem zárható ki.

ÖNNEL ÉS A WEBOLDALUNKON TETT LÁTOGATÁSAIVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az Ön adatait az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezeljük.  A weboldalunk használatával Ön beleegyezik az adatok kezelésébe, és garantálja, hogy az Ön által megadott adatok pontosak.

VÍRUSOK, HACKERTEVÉKENYÉGEK ÉS EGYÉB BŰNCSELEKMÉNYEK

Nem használhatja úgy a weboldalunkat, ha tudja, hogy ezzel vírusokat, trójai vírusokat, féregprogramokat, logikai bombákat vagy más, rosszindulatú vagy technológiai szempontból káros entitást terjeszt. Nem kísérelhet meg illetéktelen hozzáférést a weboldalunkhoz, az azt tároló szerverhez vagy bármely, a weboldalunkhoz kapcsolódó szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Weboldalunk ellen nem indíthat szolgáltatásmegtagadással járó támadást vagy megosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadást.

Ezen rendelkezés megszegésével Ön az Egyesült Királyság 1990. évi, számítógépes visszaélésekről szóló törvénye (Computer Misuse Act) értelmében bűncselekményt követ el. Minden ilyenfajta szabálysértést jelentünk az illetékes bűnügyi hatóságnak, akikkel együttműködünk, és megadjuk nekik az Ön személyazonosságára vonatkozó adatokat. Amennyiben ilyen jellegű szabálysértést követ el, az Ön jogosultsága weboldalunk használatára azonnal megszűnik.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet megosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadás, vírusok vagy más, technológiai szempontból káros entitások okoztak az Ön számítógépes eszközeinek, számítógépes programjainak, adatainak vagy más, a tulajdonában lévő eszközök megfertőzésével a weboldalunk használata során, vagy amikor Ön bármilyen ott közzétett anyagot letöltött, illetve egy ott hivatkozott weboldalra ellátogatott.

A WEBOLDALUNKRA MUTATÓ LINKEK ELHELYEZÉSE

Honlapunkra (a weboldalunk első oldalára) mutató linket csak akkor helyezhet el, amennyiben ezt méltányosan és jogszerűen teszi, és ezzel nem használja ki, illetve nem károsítja jó hírnevünket. Nem helyezheti el a linket olyan módon, hogy az részünkről bármiféle társulást, jóváhagyást vagy támogatást fejezzen ki, ha az nem áll fenn.

Olyan weboldalakon, melyeknek nem Ön a tulajdonosa, nem helyezhet el a mi weboldalunkra mutató linket.

Az oldalunkra mutató linket kizárólag más weboldalak első oldalán szabad elhelyezni, és kizárólag a weboldalunk első oldalára mutató linket lehet használni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a link elhelyezésének engedélyét előzetes tájékoztatás nélkül visszavonjuk.

Amennyiben bármely, a weboldalunkon megjelenő tartalmat a fent leírtaktól eltérő módon kíván felhasználni, kérjük, hogy igényét az alábbi címre küldje: marketing@www.enerconind.co.uk.

A WEBOLDALUNKON ELHELYEZETT LINKEK

A weboldalunkon megjelenő más weboldalakra vagy harmadik felek által nyújtott forrásokra mutató linkek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Ezen oldalak, illetve források tartalmát befolyásolni nem tudjuk, és értük, illetve semmilyen, a használatukból eredő veszteségért vagy kárért felelősséget nem vállalunk.

JOGHATÓSÁG ÉS VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK

Bármely, a weboldalunkon tett látogatásából eredő vagy azzal kapcsolatos követelés kizárólag az angol bíróságok hatáskörébe tartozik, ugyanakkor fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen feltételek megszegése esetén az Ön tartózkodási országában vagy bármely, releváns országban keresetet indítsunk Ön ellen.

A jelen használati feltételekre és bármely, belőlük, tartalmukból vagy megfogalmazásukból eredő vagy velük kapcsolatos követelésre vonatkozóan (ideértve a nem szerződésszerű vitákat és követeléseket is), értelmezés és eljárás tekintetében is az angol és walesi jog az irányadó.

VÁLTOZTATÁSOK

Ezeket a használati feltételeket a jelen oldal módosításával bármikor megváltoztathatjuk. Kérjük, hogy ezt az oldalt rendszeresen ellenőrizze, hogy tudomást szerezzen az esetleges változásokról, mivel ezek a változások Önre nézve kötelező érvényűek. A jelen használati feltételekben megjelenő bizonyos rendelkezéseket felülírhatják más, a weboldalunkon máshol közzétett rendelkezések és felhívások.

KÉRDÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK

Amennyiben a weboldalunkon megjelenő tartalmakkal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi címen: info@www.enerconind.co.uk.

Köszönjük, hogy ellátogatott weboldalunkra.